Mytiga aspira a identificar os cambios experimentados nas características hidrodinámicas, físico-químicas e biolóxicas que poidan supoñer un risco para o cultivo do mexillón co último propósito de buscar estratexias de mitigación e predicción. Para elo traballamos en tres liñas de actuación:

– Monitorización do cultivo do mexillón: Desde febreiro do 2015 medimos en 5 bateas da Ría de Arousa o crecemento, condición, tenacidade e desprendementos así como fauna asociada ao cultivo a diferentes profundidades da corda do cultivo.

– Modelo hidrodinámico ROMS: Reconstrucción das condicións oceanográficas do período de estudo e de anos singularmente diferentes no cultivo.

– Tratamento de datos históricas e actuais: Información recollida na zona de estudo polo Intecmar, IEO e IIM na actualidade e ao longo dos últimos anos.

MÁIS INFORMACIÓN

Resume do proxecto MYTIGA

TABLA DE GASTOS

PUBLICACIÓNS

PSP and mussel behavior

Field monitoring on the raft

Impact of anemones

Competence between mytilids

Market and Climate Change

Heat waves effect

PARTICIPANTES EN MYTIGA

equipo de investigacion

jose f. babarro

https://diabetesfrees.com/amaryl-review-an-effective-remedy-for-diabetes/ Cargo: Científico Titular do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC.
gabapentin Narasannapeta Contribución: IP do proxecto Mytiga. Responsable do traballo no laboratorio e do monitoring sobre a batea.

Researchgate | Email
Xosé Antonio Padín Álvarez

orlistat Itānagar Cargo: Titulado Superior do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC
paxlovid prescription or over the counter Contribución: coIP do proxecto Mytiga. Responsable da adquisión de información ambiental e do tratamento de datos.

Researchgate | Email
Ángeles Longa Portabales

paxlovid online shop Cargo: Titulado Superior do Consello Regulador do Mexillón
Kesabpur paxlovid prescription virginia Contribución: Coordinadora das actividades nas bateas e responsable da adquisición dos datos do sector.

Researchgate | Email
Silvia Calvo Marta

Cargo: Xefa do Unidade de Oceanografía e Fitoplancto do INTECMAR
Contribución: Achega de información e datos da comunidade planctónica

Email
Miguel Angel Lastres Couto

Cargo: Profesor no Instituto Galego de Formación en Acuicultura (IGAFA)
Contribución: Colaboración en tarefas de laboratorio e dinamizador das actividades de divulgación

Email
Roberto Bande Ramudo

Cargo: Profesor da Universidade de Santiago de Compostela
Contribución: Estimación do impacto ambiental e biolóxico na producción e a realización da simulación do mercado productivo.

Researchgate | Email
Prof. Aida F. Ríos
Researchgate | Web

EQUIPO DE TRABALLO

Elsa María Silva Caride

Cargo: Axudante de Investigación do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC.
Contribución: Realización de medidas en laboratorio, control da experimentación e traballo de campo.

Email
Trinidad Rellán Rellán

Cargo: Axudante de Investigación do Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC.
Contribución: Realización de medidas en laboratorio

Email
Susa Álvarez

Cargo: Axudante de Investigación
Contribución: Realización de medidas en laboratorio

Email
Jesús Manuel Pedreira Dubert

Cargo: Profesor asociado da Universidade de Aveiro
Contribución: Resolución das condicións de circulación hidrodinámica co modelo ROMS

Researchgate | Email
María Rita Teixeira de Sampaio Nolasco

Cargo: Titulado Superior contratada con cargo a MYTIGA
Contribución: Resolución das condicións de circulación hidrodinámica co modelo ROMS

Researchgate | Email
Jesús Manuel Gago Piñeiro

Cargo: Científico Titular do Instituto Español de Oceanografía
Contribución: Mantemento de equipos analíticos a bordo do Navaz

Email
José Manuel Cabanas

Cargo: Científico Titular do Instituto Español de Oceanografía
Contribución: Mantemento de equipos analíticos a bordo do Navaz

Email
Luc Comeau

Cargo: Científico Titular do Department of Fisheries and Oceans de Canadá
Contribución: Asesoramento no deseño de experimentación en laboratorio cos mexillóns

Researchgate | Email
Gonzalo Rodríguez Rodríguez

Cargo: Profesor da Universidade de Santiago de Compostela
Contribución: Estimación do impacto ambiental e biolóxico na produción e a realización de simulación de mercado de mexillón

Researchgate | Email
El Morabet Hamza

Cargo: Estudante de Máster en “Biological Sciences: Molecular, computational and environmental biology and bio-industries”
Contribución: Realización do Traballo Fin de Máster “Shell thickness as protective tissue of the mussel Mytillus galloprovincialis: Effect of cultivation site and culture depth”

Researchgate | Email
Juan Ramón Suárez García

Cargo: Estudiante de Master en “Biología Marina”
Contribución: Realización do Traballo Fin de Máster “Análisis marco y micro-geográfico de la fortaleza de sujección del mejillón (Mytilus galloprovinciales) en cultivo en batea.

Email